estate for housing, Ostrava, Krásné Pole, sale


Ve výhradním zastoupení představujeme velmi zajímavou akvizici "Stavební pozemky na mimořádném místě", včetně stavebního povolení

Územní plán:

Slouží k bydlení v rodinných domech (izolované i řadové domy a další typy RD) a v obdobných formách domů nízkopodlažní obytné zástavby. Funkční plocha je vymezena pro nízkopodlažní zástavbu o výškové hladině maximálně do 2 nadzemních podlaží a podkroví. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením, vlastním provozem i vyvolaným zatížením území odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji jak po stránce urbanistické a architektonické, tak i po stránce provozní vhodně doplňovat, nikoliv narušovat nebo nadměrně negativně ovlivňovat (dopravní zátěž, hluk, otřesy, emise, apod.).

Podklady v přílohách ke stažení.

District:Ostrava
Municipality:Krásné Pole
type of real estate:estate for housing
form of business:sale
address:Pro navigaci: Družební 568, Krásné Pole, 72526 Ostrava
note:Aktuální
price:4 500,- CZK/m2 / 196,- EUR Včetně stavebního povolení
navrhnout cenu
number of the order:1016070324  
ID real estates:443364
the area of the estate [m2]:2 563 m2
Dokumenty ke stažení:Průvodní technická zpráva (soubor typu pdf)
Situace 01 (soubor typu pdf)
Půdorys a pohled stavby (soubor typu pdf)
PENB budoucí stavby (soubor typu pdf)
Situace 02 (soubor typu pdf)
Stavba povolena (soubor typu pdf)
Technická zpráva (soubor typu pdf)
Územní souhlas STAVBA (soubor typu pdf)
uzemní plán LEGENDA (soubor typu pdf)
Územní plán TEXT (soubor typu pdf)
water:public gas line
electricity:220V/380V
sewerage:ČOV

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena1982x
Za poslední týden 175x
Za poslední den (25.05.2024) 30x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016070324 ] pozemek k bydlení, Ostrava, Krásné Pole, prodej (4 500,- CZK/m2 / 196,- EUR Včetně stavebního povolení)