Gewerbegrundstück, Frýdek-Místek, Krmelín, verkauf


Ucelený soubor pozemků, určený územním plánem pro Výrobu a skladování - Lehký průmysl - VL

Hlavní využití - stavby pro výrobu a skladování, u nichž negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu

Přípustné využití - stavby veřejné nebo související dopravní infrastruktury související s hlavním využitím plochy, stavby veřejné nebo související technické infrastruktury související s hlavním využitím plochy, parkoviště a garáže pro automobily související s hlavním využitím plochy, fotovoltaické elektrárny na stávajících nebo navržených stavbách, stavby drobné doprovodné a sakrální architektury

Podmíněně přípustné využití - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, administrativa pro nájemce nebo vlastníka, obchody za podmínky, že prodejní sortiment budou tvořit převážně produkty vytvořené v dané ploše

Podmínky prostorového uspořádání: Připouští se zástavba o výšce do 3 běžných nadzemních podlaží; koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,5; Koeficient zeleně na KZZ=0,5; Využití zastavitelné plochy Z39 VL bude možné až po zpřesnění trasy přeložky silnice I/58 (koridoru dopravní infrastruktury DK1) v rozsahu dokumentace pro územní řízení.

V současné době probíhají stavební práce ČEZ na přeložení stávajícího nadzemního vedení VN do zemního vedení, podél hranice pozemku. Dokončení plánováno na 05/2024.

Více informací u makléře

Landkreis:Frýdek-Místek
Ortschaft:Krmelín
immobilientyp:Gewerbegrundstück
geschäftsform:verkauf
an der Grundstücksgrenze :Staroveská, Krmelín
Bemerkung:Aktuální
Preis: zur Verfügung + DPH v zákonné výši
navrhnout cenu
Auftragsnummer:1016062820  
ID reality:443244
Grundstücksfläche [m2]:40 417 m2

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena34820x
Za poslední týden 88x
Za poslední den (19.06.2024) 3x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016062820 ] pozemek komerční, Frýdek-Místek, Krmelín, prodej ( zur Verfügung + DPH v zákonné výši)