pozemek komerční, Karviná, Havířov (Město), prodej


Předmětem nabídky je soubor pozemků pro investiční příležitost do projektu k výstavbě zejména seniorského bydlení, sport a relaxaci, v centrální části města Havířov. Velkou výhodou je blízkost kompletní technické a občanské infrastruktury.

Využití pozemku dle územního plánu:

Plochy občanského vybavení - Veřejné infrastruktury (OV)

Využití hlavní: občanské vybavení veřejné infrastruktury: stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu; stavby a zařízení pro zdravotní služby; stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související se stavbami pro vzdělávání a výchovu; stavby a zařízení pro kulturu; stavby a zařízení pro veřejnou správu; stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva; veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť

Využití přípustné: byty majitelů a zaměstnanců zařízení; stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 800 m2) pouze mimo plochy pro vzdělávání a výchovu; stavby pro stravování, ubytování, administrativu; hřiště a sportovní zařízení; stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným; zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; nezbytné manipulační plochy; fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách objektů; parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou; oplocení

Zastavitelnost pozemků do 70 %; hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby

Plochy občanského vybavení - Sportovních a rekreačních zařízení (OS)

Využití hlavní: plochy pro sport a rekreaci; otevřená i krytá zařízení pro sport a rekreaci, šatny, klubovny, sociální zařízení pro sportovce i návštěvníky.

Využití přípustné: veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel; zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť; stavby a zařízení pro jezdecké sporty; stravovací zařízení včetně stánků s občerstvením; ubytovací zařízení je-li jeho realizace možná s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby lokality; služby s vazbou na využití hlavní včetně služeb maloobchodních; byty majitelů a zaměstnanců jako součást staveb pro provoz sportovišť; stavby a zařízení pro provoz a údržbu sportovních areálů včetně dílen, skladů, garáží; manipulační a parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách objektů; zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; oplocení.

Zastavitelnost pozemků není stanovena; hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a s ohledem na ochranu krajinného rázu.

Uvedená studie není závazná, jedná se pouze o jeden z možných námětů.

Pozemky lze rozdělit na dvě části, prodej obou celků není podmínkou.

Uvedeno cena je bez DPH v zákonné výši.


okres:Karviná
obec:Havířov (Město)
typ reality:pozemek komerční
forma obchodu:prodej
adresa:Mozartova, Havířov
poznámka:Aktuální
cena:59 000 000,- Kč / 2 269 231,- EUR Investiční příležitost
navrhnout cenu
číslo zakázky:10160600192 
ID reality:443210
Plocha pozemku[m2]:40 215 m2
Přístup na pozemek:Z veřejné komunikace
Voda:veřejný vodovod
Plyn:veřejný plynovod
Elektřina:220V/380V
Kanalizace:ano veřejná

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena5356x
Za poslední den (26.08.2020) 17x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [10160600192] pozemek komerční, Karviná, Havířov (Město), prodej (59 000 000,- Kč / 2 269 231,- EUR Investiční příležitost)