участок для коммерческого использования, Karviná, Havířov (Město), продажа


Předmětem nabídky je investiční příležitost do projektu pro výstavbu zejména seniorského bydlení v centrální části města Havířov. Velkou výhodou je blizkost kompletní technické a občanské infrastruktury.

Využití pozemku dle platného územního plánu:

Plochy občanského vybavení - Veřejné infrastruktury (OV)

Využití hlavní: občanské vybavení veřejné infrastruktury: stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu; stavby a zařízení pro zdravotní služby; stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související se stavbami pro vzdělávání a výchovu; stavby a zařízení pro kulturu; stavby a zařízení pro veřejnou správu; stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva; veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť

Využití přípustné: byty majitelů a zaměstnanců zařízení; stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 800 m2) pouze mimo plochy pro vzdělávání a výchovu; stavby pro stravování, ubytování, administrativu; hřiště a sportovní zařízení; stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným; zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu; nezbytné manipulační plochy; fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách objektů; parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb; komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou; oplocení

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: zastavitelnost pozemků do 70 %; hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby

Uvedená cena bez DPH, v zákonné výši.

район:Karviná
населенный пункт:Havířov (Město)
тип недвижимости:участок для коммерческого использования
форма сделки:продажа
адрес:Astronautů x Mozartova, Havířov - město
примечание:Aktuální
цена:19 500 000,- CZK / 886 364,- EUR BEZ DPH
navrhnout cenu
номер заказа:1016059419  
№ недвижимости:443200
площадь участка [м2]:10 519 m2
вода:да
газ:да
электричество:220B/380B
канализация:да, общественные
медицинский пункт:V místě
центр населенного пункта:Do 200 m
городской общественный транспорт:Do 50 m

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena24843x
Za poslední týden 155x
Za poslední den (30.01.2023) 5x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016059419 ] pozemek komerční, Karviná, Havířov (Město), prodej (19 500 000,- CZK / 886 364,- EUR BEZ DPH)