V lednu propadnou státu statisíce pozemků a staveb! Nebudou to i ty vaše?


S posledním dnem letošního roku propadnou státu stavby a pozemky, jejichž majitel není dostatečně prokázán. Co to znamená a nemůže se stát, že přijdete o svůj majetek?

 

Posledního prosince letošního roku se musí přihlásit majitelé víc než tří set tisíc nemovitostí, jinak propadnou státu. O jaké jde a jste si jisti, že mezi nimi nejsou i ty vaše? A co dělat, pokud byste přišli na to, že ano?

 

Kterých nemovitostí se to týká

Stát eviduje přes 330 tisíc položek v seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Nejvíce se jich nachází v Jihomoravském a dále Středočeském kraji, které jsou z hlediska počtu vysoko nad průměrem. Je rozhodně dobré se do seznamu podívat, a jestliže tam najdete svoje jméno, pak se o majetek urychleně přihlásit a připravit se doložit vlastnictví. Přehled těchto nemovitostí najdete na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zde: https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku

 

Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. Jsou tam ale i rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

 

Proč jsou vlastníci nejasní

Státu propadnou v lednu nemovitosti, jejichž majitel je nedostatečně identifikován. Co to znamená? Jsou to takové, u kterých buď není zapsán žádný vlastník, nebo zapsán je, ale třeba jen jménem a chybí adresa nebo datum narození, takže ho nelze dohledat.

 

Netýká se to jen soukromých majitelů, ale třeba i právnických osob, na které byly pozemky převáděny zákonem, tedy obce, tělovýchovné jednoty a společnosti, jež již zanikly, nebo někdejší státní organizace, které byly privatizovány, a na část majetku se zapomnělo.

 

Proč nejsou zápisy kompletní

Proč jsou záznamy v evidenci vlastnictví nemovitostí neúplné nebo žádné? Protože například v padesátých letech nebyla tato evidence povinná a následně se zavedly jen zjednodušené evidence, které už ale nejsou dostačující.

 

Kdo může zjednat nápravu

Podle katastrálního zákona je každý majitel nemovitosti povinen udržovat údaje v katastru tak, aby byly aktuální a v souladu se skutečností. Takže pokud v seznamu nedostatečně identifikovaných najdete své jméno, pak to musíte být vy, kdo se o majetek přihlásí a doloží své vlastnictví zákonem předepsaným způsobem. Obraťte se na místně příslušné pracoviště ÚZSVM, kde vám poradí, jaké dokumenty je potřeba dohledat a kde.

 

S hledáním nemovitostí a nedostatečných zápisů můžete začít na webu ÚZSVM. Tam vám také poradí, jaké dokumenty jsou potřeba.

 

Jaké doklady budete potřebovat

K doložení vlastnictví budete potřebovat listiny týkající se osoby majitele - rodný list, oddací list, úmrtní list, rozhodnutí o dědickém řízení a listiny týkající se nemovitosti, tedy kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí. Ty lze najít například v archivech, pozemkových knihách, na obecních úřadech a matrikách.

 

Jestliže je v katastru zapsaný vlastník, který už nežije, a nemovitost nebyla zmíněna v dědickém řízení, pak je potřeba ho znovu otevřít, projednat a pravomocně ukončit - jen s tímto dokladem bude zapsán jako majitel dědic.

 

Pokud by tyto listiny katastrálnímu úřadu nestačily, nebo jste je nesehnali, musíte se obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví. Protože to budete vy, kdo musí své vlastnictví jednoznačně dokázat, rozhodně se vyplatí si vzít advokáta.

 

Kolik stojí doplnění zápisu v katastru

Pokud se přihlásíte jako majitel nemovitosti, zaplatíte správní poplatek katastrálnímu úřadu dle ceníku a musíte se přihlásit k dani z nemovitých věcí. Jestliže budete svá práva vymáhat soudně či budete znovu otvírat dědické řízení, pak připočtěte náklady na právníka a notáře.

 

Dokdy se o majetek přihlásit

Jak bylo řečeno, posledním dnem, kdy se lze přihlásit, je 31. 12. 2023, kdy uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem. Nemovitosti bez řádně identifikovatelného majitele jinak přejdou na stát. Po tomto datu budete muset vlastnický nárok prokazovat jen pravomocným rozhodnutím soudu.

 

 

Zdroj: RENATA VYŠÍNOVÁ

Kontakty


Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Petr Šrámek

partner kanceláře a makléř

Máte zájem o naše služby?