Je lepší nemovitost odkázat, nebo darovat? Obojí má svá rizika


Co bude s vaším bytem, domem po vaší smrti? Máte jasno už teď, nebo rozhodnutí raději odkládáte? Možná vám v tom pomůže zjistit podrobněji, co obě varianty pro pozůstalé znamenají.

Je výhodnější svůj majetek darovat, nebo ho nechat dědit? To je otázka, kterou si možná někteří z vás už položili. Pokud přemýšlíte o tom, kdo by měl po vaší smrti vlastnit váš dům, byt nebo další věci, máte několik možností, jak s nimi naložit. Jaké to jsou a co která znamená?

Nechci o tom rozhodovat

Pokud to řešit nechcete, nemusíte dělat vůbec nic. Vyřeší to za vás zákon. Základní schéma je: polovina společného majetku zůstává manželovi nebo manželce, druhá polovina se rozdělí rovným dílem mezi manžela nebo manželku a potomky. Z majetku takto získaného nebudou platit žádnou daň, ale musí počítat s odměnou notáři, případně náklady na posudek, který určí jejich hodnotu.

U bytů a drobných staveb stačí většinou odhad realitní kanceláře, u pozemku a domu pak znalce. U automobilu staršího pěti let i movitých věcí (vybavení domácnosti, osobní věci) stačí, aby dědicové cenu odhadli.

Odměna notáře

Odměna notáře je stanovena vyhláškou a odvíjí se od hodnoty majetku, který v rámci dědického řízení převádí na nové majitele, tedy pozůstalé, případně může žádat náhrady oprávněných výdajů. Takže například u dědictví v hodnotě 3 milionů tak zaplatíte 29 645 Kč. Maximální odměna notáři je 50 215 Kč s DPH.

Chci majetek darovat

Líbilo by se vám dům či byt darovat za života, abyste se o něj nemuseli starat a dali ho jen tomu, komu chcete vy? Pak si ale dejte na pár věcí pozor. Je nutné, abyste vždy mysleli na sebe a zajistili si, že po zbytek života budete z majetku mít potřebný užitek. V případě darování domu či bytu, ve kterém chcete dožít, je dobré si to zajistit prostřednictvím věcného břemena ve váš prospěch, kdy závazek toto břemeno zřídit bude součástí darovací smlouvy.

Věcné břemeno by mělo být v darovací smlouvě. Rozmyslete si to dobře, protože pokud se následně s novým majitelem nepohodnete a budete chtít vzít svůj dar zpátky, čeká vás docela náročný proces, který velmi často končí i u soudu a je nejen časově, ale i finančně náročný.

Darování majetku přímému příbuznému je osvobozeno od daně z nabytí nemovitosti, což platí i pro osobu, která s vámi ve společné domácnosti žila alespoň rok.

Darovací smlouvu můžete napsat podle obecného vzoru, následně musíte zařídit ověření podpisů (například na Czech Pointu) a vložení do katastru nemovitostí s návrhem na vklad vlastnického práva. Poplatek na katastru je 2 000 Kč.

Jestliže by takto nabytou nemovitost chtěl obdarovaný prodat, pak by měl počkat alespoň 10 let anebo dva roky před prodejem v nemovitosti bydlet, protože pak nebude muset platit daň z příjmu z takového prodeje. Pokud byste stejnou nemovitost zdědili, pak by se do této doby započítala i doba, po kterou nemovitost vlastnil zemřelý.

Napíšu závěť

To, jak bude s vaším majetkem nakládáno po vaší smrti, můžete určit sepsáním závěti nebo dědické smlouvy. Závěť je přitom nejčastějším způsobem. Při jejím sepisování je vždy vhodné se obrátit na odborníka, tedy notáře či advokáta, neboť pomůže nejen s formálními náležitostmi, tedy aby byla závěť sepsána platně, ale též poradí při rozdělování majetku. Zejména v případě, že máte děti. Ty zákon vnímá jako neopominutelné dědice a (s výjimkou vydědění) je nezbytné, aby z dědictví získaly svůj zákonný díl. V případě nezletilého potomka jsou to ¾ jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak ¼ zákonného dědického podílu. Sice za služby odborníka zaplatíte, ale vaši závěť nebude moci nikdo formálně zpochybnit, neboť je považována za veřejnou listinu. Ušetříte tak dědicům možné budoucí spory o její pravosti.

I když sepíšete závěť, můžete si to následně rozmyslet a kdykoli napsat novou. Ta novější vždy ruší tu předchozí. I přes sepsanou závěť můžete majetek uvedený v závěti darovat, což ji také zruší, neboť není co dědit.

Co je lepší finančně?

Pokud bychom se na jednotlivé možnosti dívali z čistě finančního hlediska, tedy toho, co je výhodnější pro obdarovaného nebo dědice, pak mezi příbuznými je darování za života výhodnější než odkázání majetku v závěti, neboť nebudou platit nic. V dědictví se hradí odměna notáři vypočítaná z výše děděného majetku. Mezi nepříbuznými osobami je to opačně, neboť by při darování hradili daň z příjmu, která odměnu notáře při dědickém řízení bude vždy převyšovat.

V obou případech byste ale neměli zapomínat, že při získání majetku v hodnotě nad 5 milionů korun musíte tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu, i když nebudete hradit daň z příjmu. Pokud to neuděláte, hrozí vám pokuta.

Zdroj: Vyšínová Renata 

Kontakty


Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Petr Šrámek

partner kanceláře a makléř

Máte zájem o naše služby?