Jak předejít problémům S PŘEDÁNÍM kupované nemovitosti?


Víte že, kupující má možnost, při uzavření Kupní smlouvy s prodávajícím, uzavřít také dohodu o vyklizení nemovitosti se svolením přímé vykonatelnosti formou NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU? 

 

Existuje-li riziko, že prodávající nevyklidí a nepředá nemovitost v dohodnutém termínu. I v tomto případě totiž nový majitel nemůže nemovitost vyklidit proti vůli původního vlastníka a musí v souladu se zákonem podat soudní žalobu na vyklizení.

 

A to může trvat opravdu dlouho.

 

Existuje-li však jednoduchý notářský zápis, je tzv. "exekučním titulem", což v praxi znamená, že neproběhne žádné zdlouhavé a nákladné soudní řízení. Nový majitel může rovnou podat exekuční návrh a nemovitost nechat vyklidit exekutorem.

 

Nezbytné jsou pro jeho platnost tyto náležitosti:

- označení prodávajícího (povinný)

- označení kupujícího (oprávněný)

- skutečnost, na níž se nárok zakládá (popis kupní smlouvy)

- závazek prodávajícího k vyklizení nemovitosti

- termín plnění (tzn. přesné určení, kdy má být nemovitost vyklizena)

- prohlášení prodávajícího o svolení k vykonatelnosti zápisu (tzn. že svoluje k tomu, aby byl "podle tohoto notářského zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí")

 

Notářský zápis je zpoplatněný.

 

Jeho cena se řídí notářským tarifem a měla by být u všech notářů ve stejné výši, tedy cca 3.000 Kč + DPH.

 

Nevíte si rady? Kontaktujte nás kdykoliv a využijte tak více jak 25 let našich zkušeností.

 

 

Zdroj: Abes

Kontakty


Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Petr Šrámek

partner kanceláře a makléř

Máte zájem o naše služby?