pozemek k bydlení, Ostrava, Vratimov, prodej


Zajímavá investiční akvizice do nově vzniklého stavebního pozemku.

Využití dle platného územního plánu (SO) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ

Přípustné využití: bydlení individuální v rodinných domech; bydlení v bytových domech nízkopodlažních, s charakterem rodinných domů; rodinná rekreace – včetně možnosti převodu staveb bydlení na stavby rodinné rekreace; využití související se stavbou hlavní; občanská vybavenost převážně lokálního významu; veřejná prostranství; stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu, včetně maloplošných víceúčelových a dětských hřišť; drobná architektura; zeleň včetně mobiliáře; nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a odstavné plochy, manipulační plochy, chodníky, cyklostezky, sjezdy a další stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou; nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury; vodní toky a plochy včetně staveb a úprav souvisejících.

Podmíněně přípustné využití: provozování služeb, opraven a podnikatelských aktivit, jejichž vnější účinky provozování nesnižují kvalitu a pohodu hlavního a přípustného využití a které jsou slučitelné s využitím hlavním; drobné domácí hospodaření – chovatelství, pěstební a skladovací činnost způsobem, jehož vnější účinky provozování nesnižují kvalitu a pohodu hlavního a přípustného využití a které jsou slučitelné s využitím hlavním; garážování – garáže a přístřešky jen jako stavby vedlejší a doplňkové ke stavbám hlavním; výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů výhradně umístěných na střechách nebo fasádách objektů.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: koeficient zastavění pozemků – max. 0,50, plocha Z1/16 max. 0,40; výšková hladina zástavby je stabilizovaná (max. 2 NP + podkroví / ustupující podlaží), nová zástavba nesmí zvyšovat hladinu zástavby v území; oplocování pozemků je přípustné.

Více informací u makléře.

okres:Ostrava
obec:Vratimov
typ reality:pozemek k bydlení
forma obchodu:prodej
adresa:Popinecká 251/27, Vratimov
poznámka:Aktuální
cena:895,- Kč/m2 / 37,- EUR
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016069723  
ID reality:443354
Plocha pozemku[m2]:3 563 m2
Dokumenty ke stažení:Geometrický plán (soubor typu jpg)
Výměry Geometrický plán (soubor typu jpg)
Stavební úřad - souhlas (soubor typu jpg)
ÚP Vratimov - text (soubor typu pdf)
Voda:Veřejný vodovod
Parkování:Na pozemku
Elektřina:220V/380V
Kanalizace:ČOV (veřejná kanalizace cca 280 m)
Škola:900 m
Školka:900 m
Supermarket:900 m
Pošta:900 m
Zdravotní středisko:800 m
Centrum obce:900 m
MHD:50 m
Charakter obce:Město

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena5876x
Za poslední týden 153x
Za poslední den (13.04.2024) 25x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016069723 ] pozemek k bydlení, Ostrava, Vratimov, prodej (895,- Kč/m2 / 37,- EUR )