pozemek k bydlení, Karviná, Prostřední Suchá, prodej


Mimořádně zajímavá akvizice pozemku pro výstavbu 6-ti rodinných domů, nebo dvojdomů.

V intravilánu města a zároveň v klidném prostředí, nabízející soukromí a klid.

Územním plánem určeno pro

1/ Hlavní využití: Rodinné domy
2/ Přípustné využití: Stavby občanského vybavení lokálního významu s vazbou na trvalé bydlení - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, ochranu obyvatelstva, stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 400 m2 ), nízkopodlažní bytové domy (nové bytové domy s vestavěnými garážemi); nové stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných skladovacích prostorů, které budou realizovány jako součást u nově stavěných rodinných nebo bytových domů - tato funkce bude doplňkovou k funkci bydlení, tj. nebude překračovat 30 % z celkové užitné plochy objektu bydlení (tzn. funkce bydlení musí být převažující); stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu; byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení; na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, skleníky apod.; stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, u nově stavěných objektů, které budou realizovány jako součást rodinného nebo bytového domu, bude tato funkce doplňkovou k funkcí bydlení, tj. nebude překračovat 50 % z celkové užitné plochy objektu bydlení; fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách objektů; zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení; komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy a další nezbytné stavby související s dopravní infrastrukturou.

Prostorové uspořádání dle územního plánu: Zastavitelnost pozemků rodinných domů do 50 %; zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 50 %; hladinu zástavby je potřeba navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby; maximální výšková hladina zástavby bude 3 NP.

Bonusy: Na pozemku je již jedna stavba rodinného domu realizována a kolaudována (podsklepeno, dvě bytové jednotky o velikosti 2+1 a 4+1, celková podlahová plocha 380 m2 - toto je součástí prodeje a uvedené ceny), PENB "C"; Pozemek celý oplocen; Celému pozemku je udělena výjimka na zástavbu 25 m od okraje lesa.


Vlastník nemovitosti zde preferuje prodej nejvyšší nabídce kupní ceny a to za celou nemovitost.

Zveřejněná nabídková cena je uvedena jako minimální.

V případě stejné nabídky od více zájemců, může být vyhlášen prodej prostřednictvím rychlé elektronické aukce, nebo dražby.

Více informací u makléře


okres:Karviná
obec:Prostřední Suchá
typ reality:pozemek k bydlení
forma obchodu:prodej
adresa:Modřínová 1400/8, Prostřední Suchá (pro navigaci do auta)
poznámka:Aktuální
cena:1 890,- Kč/m2/měsíc / 86,- EUR
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016068523  
ID reality:443338
Plocha pozemku[m2]:8 916 m2
Voda:veřejný vodovod
Parkování:Na pozemku
Plyn:veřejný plynovod
Elektřina:220V/380V
Kanalizace:ČOV
Škola:900 m
Školka:900 m
Supermarket:1000 m
Pošta:1300 m
Zdravotní středisko:1000 m
Centrum obce:1000 m
MHD:280 m
Charakter obce:Město

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena881x
Za poslední týden 156x
Za poslední den (25.03.2023) 5x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016068523 ] pozemek k bydlení, Karviná, Prostřední Suchá, prodej (1 890,- Kč/m2/měsíc / 86,- EUR )