pozemek k bydlení, Karviná, Havířov - Šumbark, prodej


Předmětem exkluzivní nabídky je rovinatý pozemek obdélníkového tvaru. Pozemek je nezastavěný, ale s mladou převážně náletovou zelení.

Přístup na pozemek je po asfaltové komunikaci ve veřejném vlastnictví.

Využití dle platného územního plánu:

1/ část označena jako Plochy smíšené obytné městské (SM)
Využití hlavní: bytové domy samostatné, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční domy); rodinné domy;

Využití přípustné: stavby občanského vybavení městského, obvodového a lokálního významu, tj. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, sportovní zařízení, dětská a maloplošná hřiště, stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných skladovacích prostorů, stavby pro obchod včetně nezbytných skladovacích prostorů; stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby lokality připustit;

2/ část označena jako Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)
Využití hlavní (nyní vedeno jako územní rezerva): stavby komunikací; komunikace pro chodce a cyklisty; čerpací stanice pohonných hmot; řadové a hromadné garáže; ochranná zeleň; parkoviště, odstavné plochy, zastávky pro hromadnou dopravu, odpočívadla.

Posuzovaný pozemek není zatížen žádnými právními vadami (např. věcná břemena, zástavy apod.). Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu, ani není pozemkem určeným k plnění funkce lesa.

Více informací u makléře

okres:Karviná
obec:Havířov - Šumbark
typ reality:pozemek k bydlení
forma obchodu:prodej
adresa:Nová 457/10, Havířov - Šumbark (adresa informativní, pro Vaši navigaci)
poznámka:Aktuální
cena:860,- Kč/m2 / 37,- EUR
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016068022  
ID reality:443332
Plocha pozemku[m2]:2 850 m2
Voda:veřejný vodovod
Parkování:Na pozemku
Elektřina:220V/380V
Škola:800 m
Supermarket:300 m
Zdravotní středisko:600 m
Centrum obce:800 m
MHD:200 m
Charakter obce:Město

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena15284x
Za poslední týden 141x
Za poslední den (19.06.2024) 2x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016068022 ] pozemek k bydlení, Karviná, Havířov - Šumbark, prodej (860,- Kč/m2 / 37,- EUR )