pozemek komerční, Ostrava, Nová Ves, prodej


Předmětem nabídky jsou pozemky pro výstavbu bydlení a občanské vybavení.

Dle územního plánu využití k bydlení a občanskému vybavení integrovanému převážně v domech městského charakteru. Plochy tohoto funkčního využití mají být charakteristické intenzivní vícepodlažní zástavbou o výškové hladině vyšší než 3 nadzemní podlaží. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby převládající funkce.

Hlavní využití: bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího území (např. obchody, služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, vzdělávací, sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování, vědeckotechnologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení – ordinace, domovy důchodců, charitativní zařízení) samostatné nebo integrované do domů s bydlením.

Přípustné využití: provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití (např. pomocné provozy, sklady, prostory technického vybavení předmětných budov, dílny údržby), dopravní infrastruktura, servis pro osobní automobily a motocykly, manipulační plochy, technická infrastruktura – inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, telekomunikační zařízení, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům.

Podmíněně přípustné využití: rodinné domy, hotely, koleje, internáty, výroba, obchod a služby, které svým charakterem a kapacitou (hluk, emise, zápach, dopravní zátěž území, apod.) nesnižují kvalitu prostředí v této ploše, stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Prostorová regulace: max. 4 + podkroví; index zastavení 0,50

Podmínky vymezené prodávajícím: Prodej pozemků bude realizován po nabytí právní moci územního rozhodnutí (struktura transakce: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s odkládací podmínkou získání ÚR na konkrétní účel); územní rozhodnutí (dokumentace, projednání, rozhodnutí) bude provedeno kupujícím na jeho náklady; Veškeré vyvolané, podmiňující a související investice budou taktéž hrazeny a realizovány kupujícím; záměr bude v souladu se stávajícím územním plánem Města Ostravy (Smíšená bytová a občanská výstavba); bude zajištěno, že stavby či prostory nebudou užívány v konkurenci s obchodními zájmy Globus ČR (prodej potravin, prodej PHM, myčka apod.).


okres:Ostrava
obec:Nová Ves
typ reality:pozemek komerční
forma obchodu:prodej
adresa:ul. U Boříka, Ostrava
poznámka:Aktuální
cena:29 280 000,- Kč / 1 220 000,- EUR Včetně provize RK
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016055922  
ID reality:443299
Plocha pozemku[m2]:8 789 m2
Dokumenty ke stažení:Regulativ plochy smíšené - bydlení a občanské vybavení (soubor typu pdf)
Regulativ zastavitelné plochy (soubor typu pdf)
Voda:ano
Elektřina:220V/380V
Kanalizace:ano

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena21934x
Za poslední týden 152x
Za poslední den (19.07.2024) 2x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016055922 ] pozemek komerční, Ostrava, Nová Ves, prodej (29 280 000,- Kč / 1 220 000,- EUR Včetně provize RK)