pozemek komerční, Frýdek-Místek, Místek, prodej


Předmětem nabídky je celistvý pozemek na hlavní výpadovce do Frýdku - Místku (od Olomouce).

Dle platného územního plánu se jedná o plochy určené pro výstavbu Občanského vybavení komerčního typu - plošně rozsáhlého.

Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro zařízení občanského vybavení.

Přípustné využití: stavby pro obchod a služby; stavby pro stravování, ubytování a administrativu; stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči; stavby církevní a kulturní; stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu; služební byty; stavby garáží a garážových stání; stavby sportovních a tělovýchovných zařízení; stavby čerpacích stanic pohonných hmot; změny v užívání staveb v souladu s přípustným využitím; autobazary, autoservisy, pneuservisy; stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, autobusové zastávky, zálivy hromadné dopravy, odstavné a parkovací plochy; stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice; energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody včetně přípojek a souvisejících staveb; stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- maximální výšková hladina zástavby 12 m
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – pro zastavitelné plochy max. 0,75

okres:Frýdek-Místek
obec:Místek
typ reality:pozemek komerční
forma obchodu:prodej
adresa:Příborská 1384, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
poznámka:PŘIPRAVUJEME
cena: k dispozici v RK
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016064121  
ID reality:443278
Plocha pozemku[m2]:17 016 m2
Přístup na pozemek:Z hlavní komunikace

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena3121x
Za poslední týden 135x
Za poslední den (25.09.2021) 33x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016064121 ] pozemek komerční, Frýdek-Místek, Místek, prodej ( k dispozici v RK )