pozemek k bydlení, Opava, Hrabyně, prodej


Předmětem nabídky je investiční pozemek určený platným územním plánem pro Plochy bydlení individuálního.

Pozemek nelze dělit na menší části (přibližná délka pozemku 359 m a šířka 12,8 m).

Celé území bude, před zástavbou, předmětem územní studie (termín stanoven do 11.04.2023).

Hlavní řešení územní studie:

Navrhnout optimální rozvržení parcelace, vymezení ploch veřejných prostranství, návrh dopravní a technické infrastruktury a stanovení podrobných (prostorových) podmínek pro výstavbu RD.

Pro zpracování ÚS se stanovují tyto podmínky:
• při řešení nové parcelace zohlednit hlavní vodovodní řad
• zohlednit vazby na plochu BI-20, P a koridor KD-O4
• minimální velikost plochy veřejného prostranství, mimo plochy pozemních komunikací, se stanovuje > 1500m2
• navrhnout v území technickou infrastrukturu, včetně DTR a kabelové přípojky
• plocha bude dopravně napojena do rekonstruované průsečné křižovatky sil. sil. III/4665 a III/4666. Řešení křižovatky bude součástí US2.
• koncepce dopravní obsluhy plochy BI-Z6 umožní propojení pro pěší a cyklisty s místní komunikací u MŠ a umožní i případné budoucí prodloužení místní komunikace podél jižního okraje ploch BI-21, BI-Z4 a BI-22 (podmínka D3 ve výkresu I.B.2.).
• pro zabezpečení odvádění splaškových vod bude v rámci zpracování US2 navrženo vhodné situování čerpací stanice splašků a výtlak splašků do kanalizace navržené ve veřejném prostranství u MŠ (OV-1) a v ploše P-Z3, vyústěné v obecní ČOV

Pozemek bez břemen a závazků.

Více informací u makléře.

okres:Opava
obec:Hrabyně
typ reality:pozemek k bydlení
forma obchodu:prodej
adresa:Hrabyně č.p. 238 (nejbližší stavba pro navigaci)
poznámka:Aktuální
cena:650,- Kč/m2 / 27,- EUR
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016064221  
ID reality:443274
Plocha pozemku[m2]:4 625 m2
Dokumenty ke stažení:Podmínky využití ploch ÚP (soubor typu pdf)
Vymezení územní studie (soubor typu pdf)

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena2422x
Za poslední týden 271x
Za poslední den (15.06.2021) 1x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016064221 ] pozemek k bydlení, Opava, Hrabyně, prodej (650,- Kč/m2 / 27,- EUR )