pozemek komerční, Ostrava, Vratimov, prodej


Prodej celistvé plochy pozemku - plochy určené pro výstavbu občanského vybavení komerčního typu.

Dle platného územního plánu (OK - Z1/02):

Hlavní využití - občanské vybavení komerčního typu / občanské vybavení a areály, drobná výroba a služby, skladování, stavby a zařízení pro stravování, ubytování, maloobchod a nevýrobní služby, pro školství, zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva, tělovýchovných a sportovních zařízení, drobná výroba a služby, skladování, účelové bydlení - byty pro majitele, správce a zaměstnance, nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a odstavné plochy, manipulační plochy, chodníky, sjezdy a další stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou, nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury.

Koeficient zastavitelnosti pozemku 0,75.

okres:Ostrava
obec:Vratimov
typ reality:pozemek komerční
forma obchodu:prodej
k dispozici:ihned
adresa:U Rozvodny, Vratimov
poznámka:Aktuální
cena: k dispozici v RK
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016019711  
ID reality:443261
Plocha pozemku[m2]:11 649 m2
Terén:Rovinatý
Přístup na pozemek:z hlavní komunikace

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena5381x
Za poslední týden 124x
Za poslední den (25.09.2021) 26x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016019711 ] pozemek komerční, Ostrava, Vratimov, prodej ( k dispozici v RK )