pozemek komerční, Ostrava, Stará Bělá, prodej


ZADÁNO

Předmětem nabídky je celistvý pozemek, určený platným územním plánem pro Lehký průmysl - zajímavá investiční příležitost.

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití Územní plán Ostravy

Slouží k lehké průmyslové výrobě a logistice v samostatných objektech nebo k tomuto účelu vymezených areálech. Zástavba tohoto funkčního využití je charakteristická průmyslovými objekty velkého objemu s technologií o nízké nebo střední emisní vydatnosti. Nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a vhodně ji doplňovat. Poloha a kapacita výrobních celků nesmí svým provozem narušit navazující prostředí, zejména obytného území, občanského vybavení, do té míry, že by omezila jeho účel využití.

Hlavní využití - budovy, zařízení a plochy lehkého průmyslu (např. válcovny, slévárny, strojírny, keramická výroba, emisně nezatěžující sekundární chemická výroba, spalovny komunálního odpadu a kompostárny, bioplynové stanice, energetické zdroje do 50 MW, stavby pro porážku a zpracování hospodářských zvířat, potravinářská výroba, textilní výroba, logistická centra, dřevařský průmysl, čerpací stanice PHM, opravny, servisy, skladovací plochy) se střední a malou emisní vydatností.

Přípustné využití - provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití - usazovací nádrže, administrativa, šatny, umývárny, ateliéry, sklady, prodejny a vzorkovny výrobků, stravovací zařízení, dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, vlečky, parkoviště pro osobní a nákladní automobily, hromadné garáže, zpevněné plochy a manipulační plochy, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod., zastávky MHD apod., technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, telekomunikační zařízení, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných budov a zařízení (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), plocha pro odpadní kontejnery, veřejné prostory, zeleň a vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití - ubytovací zařízení pro zaměstnance, občanské vybavení sloužící širšímu území (např. obchody, služby, administrativa, kulturní a společenská zařízení, byty správců daného zařízení integrované do provozního objektu, sportovní zařízení lokálního významu, stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Na pozemku veden vodovod a splašková kanalizace.

okres:Ostrava
obec:Stará Bělá
typ reality:pozemek komerční
forma obchodu:prodej
adresa:ul. Junácká, Ostrava - Stará Bělá
poznámka:ZADÁNO
cena: k dispozici v RK ZADÁNO
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016060920  
ID reality:443222
Plocha pozemku[m2]:13 851 m2
Terén:rovný
Dokumenty ke stažení:Zastavitelné plochy - územní plán (soubor typu pdf)
Lehký průmysl (soubor typu pdf)
Voda:Na pozemku
Elektřina:V dosahu
Kanalizace:Na pozemku
MHD:Do 100 m

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena2113x
Za poslední den (26.05.2020) 25x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016060920 ] pozemek komerční, Ostrava, Stará Bělá, prodej ( k dispozici v RK ZADÁNO)