pozemek komerční, Ostrava, Kunčice, prodej


Pozemek pro Lehký průmysl (zastavitelná plocha cca 29 400 m2).

Slouží: lehké průmyslové výrobě a logistice v samostatných objektech nebo k tomuto účelu vymezených areálech. Zástavba tohoto funkčního využití je charakteristická průmyslovými objekty velkého objemu s technologií o nízké nebo střední emisní vydatnosti. Nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a vhodně ji doplňovat.

Hlavní využití - Budovy, zařízení a plochy lehkého průmyslu (např. válcovny, slévárny, strojírny, keramická výroba, emisně nezatěžující sekundární chemická výroba, spalovny komunálního odpadu a kompostárny, bioplynové stanice, energetické zdroje do 50 MW, stavby pro porážku a zpracování hospodářských zvířat, potravinářská výroba, textilní výroba, logistická centra, dřevařský průmysl, čerpací stanice PHM, opravny, servisy, skladovací plochy) se střední a malou emisní vydatností.

Přípustné využití: Provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití - usazovací nádrže, administrativa, šatny, umývárny, ateliéry, sklady, prodejny a vzorkovny výrobků, stravovací zařízení, dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, vlečky, parkoviště pro osobní a nákladní automobily, hromadné garáže, zpevněné plochy a manipulační plochy, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod., zastávky MHD apod., technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, telekomunikační zařízení, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných budov a zařízení (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou), plocha pro odpadní kontejnery, veřejné prostory, zeleň a vodní plochy.

Více informací u makléře

okres:Ostrava
obec:Kunčice
typ reality:pozemek komerční
forma obchodu:prodej
k dispozici:ihned
adresa:ul. Frýdecká, Ostrava
poznámka:Aktuální
cena:16 170 000,- Kč / 673 750,- EUR
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016057418  
ID reality:443143
Plocha pozemku[m2]:75 272 m2
Dokumenty ke stažení:REGULATIV zastavitelne plochy P35 (soubor typu pdf)
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití - Lehký průmysl (soubor typu pdf)
Voda:Ano - napojení cca 75 m od pozemku
Plyn:Ano - napojení cca 400 m od pozemku
Elektřina:Ano - napojení na trafostanici ČEZ, cca 80 m od pozemku
Kanalizace:Ano - napojení cca 50 m od pozemku, nebo ČOV

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena7797x
Za poslední týden 281x
Za poslední den (22.10.2019) 1x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016057418 ] pozemek komerční, Ostrava, Kunčice, prodej (16 170 000,- Kč / 673 750,- EUR )