pozemek komerční, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, prodej


Využití pozemku dle platného územního plánu :

OV (pozemek A) - Plochy občanského vybavení

Hlavní využití: Občanské vybavení.

Přípustné využití:
- stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury
- stavby a zařízení dalšího občanského vybavení a služeb, např.: stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu, stavby pro obchod, stavby stravovacích zařízení, stavby ubytovacích zařízení jako hotely, motely, penziony a ubytovny
- integrované bydlení v objektech občanského vybavení a stávající stavby pro bydlení včetně jejich nástaveb, přístaveb a stavebních úprav
- garáže
- veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště
- související dopravní infrastruktura včetně stezek pro pěší a cyklisty
- související technická infrastruktura
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury

VL (pozemek B) - Plochy Výroby a skladování - Lehký průmysl

Hlavní využití: Výroba a skladování pro lehký průmysl.

Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, které jsou neslučitelné s bydlením, tj. stavby určené pro průmyslovou a jinou výrobu, pro služby mající charakter výroby a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů
- montážní haly a slévárny
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
- stavby pro opravu, údržbu a garážování strojů
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
- stavby a zařízení pro likvidaci odpadů
- garáže a areály těžké nákladní dopravy
- související stavby občanského vybavení
- integrovaný byt správce
- stavby pro velkoobchod
- související ochranná a izolační zeleň
- související dopravní a technická infrastruktura
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury
Více informací u makléře

okres:Frýdek-Místek
obec:Frýdlant nad Ostravicí
typ reality:pozemek komerční
forma obchodu:prodej
k dispozici:ihned
adresa:Frýdlant nad Ostravicí
poznámka:Aktuální
cena:9 818 556,- Kč / 426 894,- EUR
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016015509 
ID reality:300399
Plocha pozemku[m2]:25 586 m2
Terén:rovný

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena34960x
Za poslední týden 126x
Za poslední den (01.07.2022) 2x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016015509] pozemek komerční, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, prodej (9 818 556,- Kč / 426 894,- EUR )