JAK NA TO: ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU


Pokud kupujete pozemek s investičním potenciálem, nebo máte zkrátka jen v plánu investovat nějaké peníze do pozemků, územní plán pro vás nesmí být cizím slovem. Abyste mohli pozemek využít na účel, za kterým ho kupujete, možná vás totiž čeká proces změny územního plánu. Nemusíte mít ale strach, dnes přinášíme několik užitečných informací, které vám pomohou k úspěchu.

JAK ZMĚNIT VYUŽITÍ POZEMKU?

Pokud se vlastník rozhodne změnit využití svého pozemku v územním plánu, má dvě možnosti. Tou jednodušší je podat žádost o změnu územního plánu. Vzory této žádosti by měly být vyvěšené na stránkách konkrétní obce. Výhodnější však je dojít si nejprve na stavební odbor, na oddělení územního plánování, zjistit více informací o možnostech, které se vlastníkovi nabízí. 

Pro vyjednávání na úřadech je výhodné zajistit si územní studii, ve které bude přesně zakreslené, co s konkrétním pozemkem vlastník zamýšlí, jaké výhody to přinese obci a jejím občanům. Pokud vlastník nechce nebo např. nemá prostředky zajistit územní studii, je i tak důležité mít jasnou vizi, jak by chtěl s pozemkem naložit. Na úřadě se dozví přinejmenším to, zda je obec změně územního plánu nakloněna, což je pro vlastníka snad vůbec nejdůležitější informace, než začne podnikat kroky, které jsou časově i finančně náročnější.

CO SE DĚJE DÁL?

Pokud nám úřad dá zelenou, podáváme žádost o změnu územního plánu. Přichází období, kdy se k naší žádosti vyjadřují všechny podstatné úřady, jako je například stavební úřad a již zmiňované územní plánováníobecdopravaživotní prostředí… Je důležité mít plán s pozemkem dobře promyšlený tak, abychom snížili hrozbu zamítnutí byť jen na jednom z mnoha úřadů, kterými bude žádost procházet.

 

INFO: Na odboru životního prostředí budou posuzovat například bonitu půdy a ochranná pásma.

KDY PODAT ŽÁDOST O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU?

Podání žádosti o změnu územního nebývá stanoveno konkrétním termínem. Je tu opět více možností. Buďto žádost můžeme podat kdykoliv, nebo si počkáme na období, kdy obec musí aktualizovat územní plán. To se děje jednou za 4 roky. Je dobré přijít s žádostí právě v tu chvíli, kdy obec vymýšlí nové změny v územním plánu. Můžeme si také počkat na chvíli, kdy obec zveřejní finální návrh na nové změny – to je chvíle, kdy tento návrh prochází přes všechny úřední desky. Ve chvíli, kdy vyvěsí informace o změnách, je dobré jim zaslat naši žádost s návrhem. Důležité je si zkrátka hlídat informace o dění v obci třeba na stránkách. 

V každém případě je na místě být dobře připravený a mít změny územního plánu odůvodněné nejen tím, co přinesou nám, ale i tím, co přinesou samotné obci. Opět je velmi dobrým pomocníkem územní studie, kterou si můžeme nechat udělat.

 

TIP: Dávejte pozor i na typ využití sousedních pozemků. Pokud se váš pozemek nachází v blízkosti ploch pro skladování a výrobu, bude těžké přesvědčit obec, že byste si na pozemku chtěli postavit rodinný domek. Naopak by tento pozemek mohl sloužit také jako prostor pro skladování či by bylo možné zvážit další objekty s funkcí výroby a skladování.

A CO SOUSEDI? VÝHODA NEBO NE?

Už jen při úvahách o změně využití vašeho pozemku by vás měla napadnout možnost kontaktovat majitele sousedních pozemků. Třeba by dávalo větší smysl, aby se vaše pozemky spojily ve větší plochu, která bude pro váš záměr přínosnější. Můžete nabídnout, že pozemky odkoupíte, nebo do žádosti o změnu územního plánu zkrátka půjdete společně. V tomto případě by se jednalo o velkou výhodu. Pokud se ale vlastníci mezi sebou domluvit nedokážou, můžete se bohužel snadno dostat do několikaletých sporů. 

V územním plánu se dá změnit i celé území. Musíte se ale zamyslet nad tím, jestli pro budoucí postup s využitím pozemku budete potřebovat právě i sousední pozemky. Se změnou územního plánu by sousedi měli v každém případě souhlasit.

NA CO JEŠTĚ MYSLET?

Nesmíme zapomínat na to, že pro využití plného potenciálu konkrétního pozemku to změnou územního plánu nekončí, ale naopak začíná. Musíme zajistit dopravní obslužnost (pokud to vůbec bude možné), zasíťování pozemku nebo další potřebné úpravy, které budou potřeba. Vše je potřeba promyslet s ohledem na vizi, kterou u daného pozemku máme.

 

Zdroj: investicevaukci.cz

Kontakty


Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Petr Šrámek

partner kanceláře a makléř

Máte zájem o naše služby?