Jak zvýšit prodejní potenciál a cenu pomocí rozdělení pozemků


Pomocí rozdělení pozemků je možné zvýšit cenu nemovitosti, ač se tato varianta v první fázi úvahy o prodeji nezdá moc pravděpodobná. Přitom je to velice zajímavá varianta, která nevyžaduje žádné velké investice.

Ze všeho nejdříve je nutné se zamyslet, zda vůbec dělení pozemků dává logický nebo obchodní smysl. Důležitá je otázka výměry a tvaru nově plánovaných pozemků, zajištění přístupů, dosah sítí, možnost využití s ohledem na územní plán apod.

Pokud dělení smysl dává, je nejrozumnější navštívit s nákresem situace příslušný stavební úřad. Do katastrální mapy, i třeba jen vytisknuté z internetu, barevně naznačíte požadované dělení a požádáte stavební úřad o vyjádření.

V případě, že souhlas s dělením pozemků získáte, je dalším krokem vypracování Geometrického plánu, které musí provést autorizovaný geodet. Existující geometrický plán a přesné zaměření v terénu, včetně vyznačení hraničních bodů, je podmínkou pro rozdělení pozemků.

Jednou z výhod tohoto řešení je nižší cena nabízených pozemků o menší výměře, která může přilákat více zájemců. Při prohlídce nemovitosti pak často zájemce usoudí, zda dává smysl koupit vše jako buď jako celek, nebo pouze oddělený pozemek. Pravděpodobnější je však varianta, že se najdou kupci na rozdělené části a celková cena z prodeje může být i vyšší.

Od 1.1.2018 došlo díky nabytí účinnosti novely Stavebního zákona ke změně. Na základě úpravy specifikace pozemků v §2, odst. a) Katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., je nyní možné provést zápis do Katastru nemovitostí jen na základě souhlasu stavebního úřadu.

Lze tedy rozdělení pozemků provést nezávisle na převodu nemovitosti.

Nevíte si rady a chcete rychlou konzultaci?

Kontaktujte nás kdykoliv

Kontakty


Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Petr Šrámek

partner kanceláře a makléř

Máte zájem o naše služby?