Kdy smí pronajímatel vstoupit do nemovitosti


Majitelé bytů a nájemníci často nemají jasno v tom, kdy a za jakých podmínek smí pronajímatel vstoupit do bytu, který pronajímá. Často kvůli tomu dochází ke sporům už jen proto, že proti sobě stojí právo pronajímatele na kontrolu jeho majetku a právo nájemce na ochranu soukromí.

Podle zákona má pronajímatel právo vstoupit do nájemního bytu, pokud k tomu má oprávněný důvod. Svou návštěvu by měl nájemci oznámit předem v přiměřené době, která však není zákonem přesně stanovena.

Vlastník nemusí svůj vstup hlásit předem, pokud hrozí, že v bytě dojde ke škodě na majetku. Například když sousedi upozorní, že z bytu vychází kouř a nájemce není doma, není radno s kontrolou otálet.

Za velmi časté kontroly sleva

Mnoho smluv o nájmu bytu podle něj obsahuje například pravidlo, že pronajímatel má právo zkontrolovat byt, oznámí-li termín 14 dní dopředu. Velmi časté návštěvy majitele bytu mohou být otravné. Nájemce má podle Zeleného právo na slevu z nájemného, jestliže mu činností pronajímatele vzniknou podstatné obtíže.

„V praxi je můžeme vyložit i tak, že pronajímatel chodí do luxusně vybaveného bytu na obhlídky velmi často, jelikož chce mít přehled, že vybavení bytu nebylo poškozeno. V takovém případě by se ovšem dalo uvažovat o slevě z nájemného jako o protihodnotě k obtěžování častými kontrolami pronajímatele. Jestliže pronajímatel ví, že chce byt pravidelně kontrolovat, měl by frekvenci návštěv dohodnout s nájemcem dopředu v nájemní smlouvě.

Dlouhodobá nepřítomnost nájemníka může být dalším důvodem ke kontrole bytu. Pronajímatel má právo vstoupit do bytu, jestliže nájemce ví, že bude po dobu delší než dva měsíce nepřítomen v bytě, a pronajímateli nedá kontakt na osobu, která zajistí vstup do nemovitosti, bude-li to zapotřebí.

Když nájemce zmizí beze stopy

Pokud bude v bytě po dobu nepřítomnosti pobývat někdo jiný, například rodinný příslušník nájemce, pak nájemce nemusí pronajímateli svou nepřítomnost v bytě oznamovat. Nemusí také předem oznamovat svou dvouměsíční nepřítomnost, jestliže ji nepředpokládal, například při pobytu v nemocnici po úrazu.

Někdy se stává, že nájemce beze stopy zmizí. Pronajímatel je potom v obtížné situaci nejen kvůli tomu, že nájemce mohl nechat dluhy na nájemném, ale také proto, že nájem není řádně ukončen třeba písemnou dohodou.

Pronajímatel mnohdy váhá, zda je možné do bytu vstoupit, vyklidit ho a znovu pronajmout. Pronajímatel by se měl pokusit nájemce kontaktovat a domluvit se s ním na předání bytu. Pokud nájemce nereaguje, může do bytu vstoupit. Doporučujeme toto vždy realizovat za přítomnosti třetí nezávislé osoby, případně také pořídit videozáznam.

Kontakty


Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Petr Šrámek

partner kanceláře a makléř

Máte zájem o naše služby?