Jak se zbavit nájemce, který nechce odejít?


Pokud pronajímáte dům nebo byt, může se vám vcelku lehce stát, že nájemce, kterému vyprší smlouva nebo mu ji třeba vypovíte, odmítá prostory opustit. Může to dělat z různých důvodů. Často nemá kam jít, může jít však i o případy, kdy je mezi vámi spor o výklad právního jednání v souvislosti s nájemní smlouvou a podobně. Dobré je si však říct, co člověk, který byt pronajímá, může dělat. Každým dnem, kdy trvá spor s nájemce totiž přichází o peníze, protože by mohl byt nabídnout někomu jinému.

SMLOUVA NA DOBU URČITOU
Jednou z věcí, která může alespoň eliminovat počet takových případů je smlouva na dobu určitou. Nutno však říci, že tato cesta má své klady, ale i zápory. Lze třeba i sjednávat smlouvy na každý měsíc samostatně s automaticky obnovující klauzulí, nebo strany podepisují již jen dodatky k této smlouvě. Ale pravdu je, že i kdyby nájemce přestal platit v takové situaci, není o nic jednoduššího jej z bytu dostat, pokud sám dobrovolně neodejde. Pokud tedy neučiní jinak, než že zůstane i po skončení účinnosti smlouvy v bytě, je třeba jej žalovat na vyklizení. Samozřejmě, že asi soud vyhrajete, ale určitě to není ideální cesta, jak rychle situaci řešit. I kdyby soud rozhodl ve váš prospěch, je možné, že se bude muset vynutit až exekucí rozhodnutí. Navíc není úplně jednoduché dosáhnout smlouvy na dobu určitou na kratší časový úsek.

 

NEBYTOVÉ PROSTORY
Podobně tomu je i u nebytových prostor. Nejde tak vždy jen o pronajímání bytu. I zde se nejčastěji takové případy řeší pronájmem na dobu určitou, i zde si však musíte dávat pozor na mnoho věcí. Tak například si musíte dávat pozor na § 2285 občanského zákoníku, a to z důvodu, že se vás bude týkat, pokud již nechcete dále pronajímat prostory, nebo alespoň ne tomuto aktuálnímu nájemci. Tento paragraf občanského zákoníku totiž říká, že pokud pronajímatel nevyzve nájemce do tří měsíců od skončení nájmu, má se za to, že nájem byl obnoven na stejnou dobu jako předtím. A pokud zákon zmiňuje výzvy, pak má na mysli výzvy písemnou.

 

NĚKDO „ZDĚDIL“ UŽÍVÁNÍ MÉHO BYTU
Jde o zajímavou situaci, kterou již řešil náš Nejvyšší soud. Pokud vás to zajímá jde o rozhodnutí nejvyššího soudu se spisovou značkou 26 Cdo 1082/2017 z června 2018. NS ČR připomíná, že ve stanovené lhůtě nemusíte podávat žalobu. Stačí nájemce k vyklizení bytu vyzvat. Pokud však nájemce přesto podá žalobu, je nutné, aby zároveň předal stejnopis žaloby i nájemci. V tomto případě slouží jako výzva k opuštění bytu, kterou například zmiňuje § 2285 občanského zákoníku. Z judikátu tedy vyplývá, že dříve zahájené řízení o vyklizení bytu, nahrazuje písemnou výzvu. Pokud shrneme vaše možnosti, pak je jasné, že podání žaloby o vyklizení bytu je až poslední možnost. Nebo by alespoň pro vaši pohodlnost měla být. První a nejlepší varianta je výzva k vyklizení. Formálnost vašeho jednání pak může působit na nájemce a pomoci k vystěhování. Pokud ne bude použita k tíži nájemce při řízení před soudem.

 

Naše rada na závěr?

 

VELMI PEČLIVĚ SVÉHO NÁJEMCE VYBÍREJTE A TAKY MAKLÉŘE, KTERÝ SE O VÁS STARÁ!

 

Profesionální makléř totiž doporučuje pouze takového zájemce o nájem, kterého by si tento makléř vybral sám, do své vlastní nemovitosti...

 

Tzv. Neexkluzivní smlouvy zde také nebývají opravdu "šťastným" řešením.

 

Přejeme pohodové podzimní dny 🍀

 

zdroj penize.cz

Kontakty


Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Petr Šrámek

partner kanceláře a makléř

Máte zájem o naše služby?