pozemek komerční, Praha hl.m., Michle, prodej


Předmětem nabídky je jedinečný scelený stavební pozemek o rozměrech 36 x 32 m.

Součástí pozemku jsou dvě budovy s čísly popisnými a napojenými na inženýrské sítě (možno využít pro budoucí stavbu).

Aktuální roční výnos 3% (21x byty 0+1).

Využití dle platného územního plánu:

SV - všeobecně smíšené

Hlavní využití:
Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.

Přípustné využití:
Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Podmíněně přípustné využití:
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Více informací u makléře.
U stavájících staveb bude zajištěn PENB, nyní označujeme jako "G".okres:Praha hl.m.
obec:Michle
typ reality:pozemek komerční
forma obchodu:prodej
adresa:Ul. Bohdalecká 415 a 433, Praha - Michle
poznámka:Aktuální
cena:81 000 000,- Kč / 3 240 000,- EUR Aktuální
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016057318  
ID reality:443194
Plocha pozemku[m2]:1 292 m2
Přístup na pozemek:z hlavní komunikace
Voda:veřejný vodovod
Plyn:veřejný plynovod
Elektřina:220V/380V
Kanalizace:ano veřejná

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena5143x
Za poslední den (28.01.2020) 34x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016057318 ] pozemek komerční, Praha hl.m., Michle, prodej (81 000 000,- Kč / 3 240 000,- EUR Aktuální)