pozemek komerční, Ostrava, Vratimov, prodej


Prodej celistvé plochy pozemku - plochy určené pro výstavbu občanského vybavení komerčního typu + plochy pro zemědělské využití.

Dle platného územního plánu:

Pozemek A / 11 649 m2: Hlavní využití - občanské vybavení komerčního typu

Přípustné využití - občanské vybavení a areály, stavby a zařízení pro stravování, ubytování, maloobchod a nevýrobní služby, pro školství, zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva, tělovýchovných a sportovních zařízení, drobná výroba a služby, skladování, účelové bydlení - byty pro majitele, správce a zaměstnance, nezbytná dopravní infrastruktura - místní komunikace, parkovací a odstavné plochy, manipulační plochy, chodníky, sjezdy a další stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou, nezbytná technická infrastruktura a přípojky na sítě technické infrastruktury

Pozemek B / 28 880 m2: Zemědělská výroba - pronajato

Společný odkup pozemku A+B není podmínkou - lze oddělit.

Makléř doporučuje i jako investiční příležitost.

okres:Ostrava
obec:Vratimov
typ reality:pozemek komerční
forma obchodu:prodej
k dispozici:ihned
adresa:U Rozvodny, Vratimov
poznámka:Aktuální
cena:226,- Kč/m2 / 9,- EUR
navrhnout cenu
číslo zakázky:1016019711  
ID reality:443129
Plocha pozemku[m2]:40 529
Terén:Rovinatý

Václav Štolba

jednatel společnosti a makléř

Celkem byla tato zakázka zobrazena8113x
Za poslední týden 254x
Za poslední den (22.10.2019) 1x
Statistika inzerátu se přepočítává jednou denně.

Kontaktujte makléře

Zakázka: [1016019711 ] pozemek komerční, Ostrava, Vratimov, prodej (226,- Kč/m2 / 9,- EUR )